oTTo päivitys

06.11.2018

Syyskuun aikana saimme päätökseen LC:n yhdysliikenneväylien muutosprojektin, jossa siirryimme käyttämään uusia yhdysliikenneväyliä LC:n ja toisten operaattoreiden välisessä liikenteessä. Tämä muutos on nostanut verkkomme liikenteen välityskapasiteetin uudelle tasolle. Kaikki yhdysliikenneväylämme ovat nyt myös kahdennettuja ja tällä turvataan liikenteen välityskyky myös mahdollisessa verkon häiriötilanteessa. Edellä mainittujen lisäksi tulemme siirtymään vaiheittain uudentyyppiseen keskusratkaisuun, joka tulee myös osaltaan parantamaan merkittävästi liikenteen välityskapasiteettia ja varsinkin sen luotettavuutta.
 
oTTo-palvelualustan liikennemäärät ovat kasvaneet ja myös niiden liikenteen välityskapasiteettia on nostettu vaiheittain kesästä saakka. Kehitystyön kohteena on ollut myös oTTo-palvelualustan sisäinen tietokantojen käsittely ja niiden suorituskyvyn parantaminen. Tämän työn toinen vaihe saatiin valmiiksi ti 24.10 tehdyssä päivityksessä. Olemme seuranneet oTon suorituskykyä tiiviisti päivityksestä lähtien ja tulokset osoittavat, että tähän liittyvät ongelmat on ratkaistu ja siten palvelualustan vakaa toiminta on palautettu. Pahoittelemme suuresti kesän ja syksyn aikana ilmenneitä häiriöitä ja katkoksia ja niistä teille koituneita ongelmia.