Tiedote: Line Carrier kehittää tekoälyratkaisua, joka tehostaa ja laadullistaa asiakaspalvelua

Tiedotteet
Line Carrier Tekoäly Puheentunnistus

Line Carrier kehittää tekoälypohjaista puheentunnistustyökalua asiakaspalveluun. Puheentunnistuksen avulla asiakaspalvelua voidaan nopeuttaa ja tehostaa kustannustehokkaasti. 

Tekoälyn käyttömahdollisuudet asiakaspalvelussa ovat moninaiset. Kehitämme Line Carrierilla puheentunnistustyökalua, joka on integroitavissa Line Carrierin asiakaspalvelujärjestelmiin. Kehitystyö ja testaaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä sisaryhtiömme DialOk:n asiakaspalvelukeskusten kanssa. 

”Olemme lähteneet rakentamaan tekoälyyn pohjautuvaa puheentunnistusta, jonka avulla pystytään tehostamaan asiakaspalvelua. Puhelinasiakaspalvelussa eniten aikaa kuluu tiedon etsimiseen ja kirjaamiseen. Puheluissa on aina myös riski väärinymmärryksille varsinkin, jos käytetään muuta kuin asiakaspalvelijan natiivikieltä. Tällaisia asiakaspalvelutilanteita asioita voidaan tehostaa ja asiakaskokemusta kehittää tekoälyn avustuksella”, kertoo Line Carrierin toimitusjohtaja Niko Tarjasalo

Olemme lähteneet rakentamaan tekoälyyn pohjautuvaa puheentunnistusta, jonka avulla pystytään tehostamaan asiakaspalvelua.

Puheentunnistustyökalu kääntää puheen asiakaspalvelijan omalle kielelle. Se voi tehdä asiaan liittyviä hakuja asiakaspalvelujärjestelmässä jo asiakaspuhelun aikana ja antaa ohjeita asiakaspalvelijalle.  

Helpoimpia toimintoja tekoäly voi toteuttaa täysin itsenäisesti. Puheluista luodaan tekstilitteraatio, josta voidaan tarkistaa puhelun sisältö ja vähentää riskiä väärinymmärryksille. Tekstimuotoisista litteraatioista voidaan myös kerätä ja analysoida dataa, joka auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden palvelun tarvetta ja tuotetun palvelun mahdollisia haasteita. 

Työkalu auttaa nopeuttamaan asiakaspalvelua, lyhentämään asiakaspalvelun käsittely- ja jonotusaikoja, löytämään kehityskohteita asiakaspalvelusta sekä helpottaa asiakaspalvelijoiden työtä. Tätä kautta asiakaspalvelun laatua ja asiakaskokemusta voidaan parantaa kustannustehokkaasti.  

”Tekoäly voidaan valjastaa helpottamaan, tehostamaan ja laadullistamaan asiakaspalvelijan työtä. Lopputuloksena on ensiluokkainen asiakaskokemus, joka ylittää asiakkaan odotukset”, Tarjasalo sanoo. 

Kerromme aiheesta lisää Kauppalehdessä. Lue Niko Tarjasalon haastattelu Kauppalehden kumppanisisällöistä: 

Lisätietoja: 

Niko Tarjasalo, CEO

niko.tarjasalo@linecarrier.fi 

+358 40 550 5318 

Jari Moilanen, Group CTO

jari.moilanen@linecarrier.fi

+358 40 900 0025