Asiakaspalvelujärjestelmän tietoturva ja toimintavarmuus on tärkeää

Artikkelit / Asiakaspalvelu / Contact center
contact center

Yritysten ja organisaatioiden käytössä olevien sovellusten tietoturvaan kohdistuu paljon vaatimuksia.  

Etenkin asiakaspalvelujärjestelmän tietoturvasta on huolehdittava. Asiakaspalvelujärjestelmien läpi kulkee paljon asiakkaiden henkilökohtaista tietoa, jonka käsittelyssä on noudatettava EU:n tietosuoja-asetusta. Toimintavarmuus on olennaista, jotta yhteydenpito asiakkaisiin toimii kaikissa tilanteissa.  

Line Carrier Contact Center on uusi pilvipohjainen asiakaspalvelujärjestelmä, jonka suunnittelussa tietoturvasta ei ole tingitty. Line Carrierin Group CTO Jari Moilanen korostaa Contact Center-sovellusten turvallisuuden tärkeyttä.  

”Contact Center-sovelluksen luotettavuus ja toimintavarmuus ovat todella tärkeitä asioita. Tietoturvaan on uuden Line Carrier Contact Center-sovelluksen kehityksessä kiinnitetty erityistä huomiota ja toimintavarmuus kaikissa tilanteissa on huomioitu tehokkailla varaohjausjärjestelmillä. Kehitämme tietoturvaa jatkuvasti lisää”, Moilanen kertoo.  

Tietoturvaan on uuden Line Carrier Contact Center-sovelluksen kehityksessä kiinnitetty erityistä huomiota.

Tässä artikkelissa käymme hieman läpi sitä, miten Contact Center-sovelluksen turvallisuus pyritään takaamaan.  

GDPR-vaatimusten mukainen asiakaspalvelujärjestelmä 

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus GDPR asettaa yrityksille ja organisaatioille henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevat tarkat vaatimukset.  

Line Carrier Contact Center on suunniteltu mahdollistamaan henkilötietojen käsittelyn GDPR:n vaatimalla tavalla.  

GDPR-vaatimusten mukaisesti palvelualustassa voidaan rajoittaa palveluiden ja puheluhistoriatietojen näkyvyyttä organisaation sisällä. Palvelualustalla tapahtuvat tallenteiden kuuntelut lokitetaan ja tämän lisäksi käytössä on AUDIT-lokitus, johon tallentuvat muun muassa käyttäjän kirjautumiset sekä käyttäjän tekemät toimenpiteet palvelualustan käyttöliittymässä.  

Puheluista ja kontakteista muodostuva GDPR:n alainen tikettidata säilytetään paikallisesti palvelun tuottamiseen käytettävillä palvelimilla sekä Microsoftin Azuressa. Azuressa olevaa dataa ei säilytetä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.  

Contact Centerin kaksivaiheinen tunnistautuminen lisää tietoturvaa 

Kaksivaiheinen tunnistautuminen parantaa tietoturvaa sovelluksen päivittäisessä käytössä.  

Sekä pääkäyttäjä että asiakaspalveluagentit voivat käyttää kaksivaiheista MFA-tunnistautumista (Multi-Factor Authentication) Contact Center -sovelluksessa.  

Käyttäjälle voidaan valita haluttu tunnistautumiskoodin lähetystapa joko sähköpostiin tai tekstiviestitse. Kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen, hän saa 6-merkkisen koodin, jonka avulla hän pääsee kirjautumaan sisälle sovellukseen.  

Contact Center-sovelluksen palvelimet sijaitsevat Suomessa 

Palvelun tuotantoon liittyvät palvelimet ja komponentit sijaitsevat Suomessa olevissa korkean tietoturvatason datacentereissä. Palvelun toiminnallisuus on varmistettu hajauttamalla palvelimet eri fyysisiin lokaatioihin.   

Palvelun provisointikäyttöliittymän sekä Contact Centerin liikenne on https-salattua. Contact Centerin puheluliikenteessä käytetään WebRTC-protokollaa, joka on myöskin salattua (SRTP).   

Monikanavainen asiakaspalvelu pilvipohjaisena sovelluksena 

Line Carrier Contact Center mahdollistaa asiakaspalvelukontaktien käsittelyn reaaliajassa ja monikanavaisesti niin puhelimessa, sosiaalisessa mediassa, sähköpostissa kuin chatissakin. Line Carrier Contact Centerin avulla voit palvella asiakkaitasi helposti ja nopeasti juuri siellä missä tarvitaan. Yksikään asiakas ei enää jää ilman palvelua!   

Lue lisää artikkeleita