5 vinkkiä: muuta asiakaspalvelu kuluerästä tuottavaksi liiketoiminnaksi 

Artikkelit / Asiakaspalvelu
5 vinkkiä asiakaspalvelun tuottavuuteen

Hyvä asiakaspalvelu on tekijä, jolla yritykset voivat erottua kilpailijoistaan ja luoda kestäviä asiakassuhteita. Monet kuitenkin ajattelevat asiakaspalvelua vain kulueränä, joka on hoidettava mahdollisimman vähin kustannuksin. Siinä moni menee vikaan, sillä parhaimmillaan asiakaspalvelu voi olla tuottava ja strateginen osa yrityksen liiketoimintaa.  

Kun yritys tekee asiakaspalvelusta prioriteetin ja panostaa siihen, se voi parantaa asiakaskokemusta, lisätä asiakasuskollisuutta ja tehostaa myyntiä. Tässä artikkelissa kerromme 5 vinkkiä siihen, miten muuttaa asiakaspalvelu kuluerästä tuottavaksi liiketoiminnaksi.  

Sijoita asiakaspalveluun 

Ensimmäinen askel on sijoittaa riittävästi resursseja asiakaspalveluun. Tämä tarkoittaa paitsi tarvittavan henkilökunnan palkkaamista, myös asianmukaisten työkalujen ja asiakaspalveluteknologian käyttöönottoa.  

Asiakaspalvelun on oltava tehokasta, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa avun mahdollisimman nopeasti. Jos asiakaspalvelutiimi toimii jatkuvasti käytössä olevien resurssien äärirajoilla tai joutuu käyttämään turhaan aikaa huonojen työkalujen kanssa taistelemiseen, asiakaspalvelu ruuhkautuu ja palvelun laatu kärsii. Tämä vaikuttaa negatiivisesti asiakaskokemukseen ja yrityksen imagoon.  

Panosta asiakaspalvelijoiden osaamiseen 

Osaava, ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä asiakaspalvelija jättää asiakkaisiin hyvän vaikutuksen – ja päinvastoin, huonosti perehdytetty tai turhautunut asiakaspalvelija huonon.  

Panosta asiakaspalvelijoiden koulutukseen ja perehdytykseen, jotta he osaavat palvella asiakkaitasi parhaalla mahdollisella tavalla. Kun asiakaspalvelijasi tuntevat tuotteesi ja palvelusi perikotaisin, asiakaspalvelu sujuu tehokkaasti ja asiakkaasi tuntevat saaneensa hyvää palvelua.  

Hyödynnä asiakaspalveludataa ja johda tiedolla 

Asiakaspalvelusta kerättävä data auttaa ymmärtämään asiakkaiden toiveita ja tarpeita paremmin. Asiakastyytyväisyyskyselyt, kontaktisyiden raportointi sekä muut asiakaskokemuksen mittarit auttavat keräämään tietoa asiakaspolun eri vaiheista ja niiden kehitystarpeista. 

Asiakaspalveluteknologia mahdollistaa asiakaspalveludatan keräämisen ja analysoinnin vaivattomasti.

Asiakaspalveluteknologia mahdollistaa asiakaspalveludatan keräämisen ja analysoinnin vaivattomasti. Lue lisää asiakaskokemuksen mittareista.  

Käytä asiakaspalvelua myynnin tukena 

Hyvin koulutettu asiakaspalvelutiimi voi tarjota asiakkaille lisätietoa palveluista ja auttaa tekemään ostopäätöksen. Lisäksi asiakaspalvelun kautta voidaan myydä lisätuotteita tai palveluita jo olemassa oleville asiakkaille, tavoitella uudelleen vanhoja asiakkaita tai tehdä kartoitusta asiakastarpeista. Osaava asiakaspalvelutiimi voi parhaimmillaan toimia rautaisena myynnin tukena, joka auttaa tekemään entistä enemmän kauppaa.   

Investoi asiakaspalveluteknologiaan 

Toimiva asiakaspalveluteknologia on elinehto tehokkaalle asiakaspalvelulle. Investoimalla asiakaspalveluteknologiaan voit muun muassa kohdentaa asiakaspalveluresurssit tehokkaammin, helpottaa asiakaspalvelun tiimityötä sekä parantaa tiedonjakoa asiakaspalvelun ja muun organisaation välillä.  

Line Carrier Contact Center on monikanavainen asiakaspalvelujärjestelmä, joka kokoaa kaikki asiakaspalvelukanavat yhteen helppokäyttöiseen näkymään. Contact Center on kevyt ja helppokäyttöinen pilvipohjainen sovellus, joka sopii monen kokoisten asiakaspalvelutiimien käyttöön.  

Asiakaspalvelutyö helpottuu, kun kaikki yhteydenotot ja asiakastiedot voidaan käsitellä yhdessä sovelluksessa.

Asiakaspalvelutyö helpottuu, kun kaikki yhteydenotot ja asiakastiedot voidaan käsitellä yhdessä sovelluksessa. Kattavien integraatioiden avulla asiakaspalvelujärjestelmän käyttäjät voivat päivittää asiakastiedot suoraan esimerkiksi CRM-järjestelmään tai tikettijärjestelmään. Kattava analytiikka ja raportointi mahdollistaa asiakaspalvelun johtamisen tiedolla.  

Lue lisää asiakaspalveluteknologiasta:

Lue lisää artikkeleita