Tiketöinti on nyt osa Line Carrier Contact Centeriä

Artikkelit / Asiakaspalvelu / Contact center / Tiketöinti
Line Carrier Tikettijärjestelmä

Tikettijärjestelmä on nyt osa Line Carrier Contact Centeriä. Kehitämme tuotteitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Uusi tiketöintiominaisuus laajentaa Contact Centerin toiminnallisuutta entistä tehokkaammaksi asiakaspalvelun ja asiakastuen työkaluksi.  

Tutustu uuteen tiketöintijärjestelmään tässä artikkelissa!  

Mikä on tikettijärjestelmä? 

Tiketöintijärjestelmä on työkalu, joka auttaa organisaatioita hallitsemaan ja seuraamaan asiakaskyselyitä, ongelmia, tukipyyntöjä tai muita asiakaskontakteja. Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden luoda, seurata, priorisoida ja ratkaista palvelupyyntöjä, jotka vastaanotetaan eri kanavien kautta, kuten sähköposti, puhelin, chat, WhatsApp Business tai verkkolomakkeet. 

Tiketöintijärjestelmä on työkalu, joka auttaa organisaatioita hallitsemaan ja seuraamaan asiakaskyselyitä, ongelmia, tukipyyntöjä tai muita asiakaskontakteja.

Jokaiselle asiakaskontaktille luodaan oma tunnus eli ”tiketti”, jota käytetään järjestelmän sisällä seuraamaan ja hallitsemaan tapahtuman kulkua. Tiketöintijärjestelmä tallentaa kaikki tikettiä koskevat tiedot, kuten viestit, aikaleimat, vastuuhenkilöt ja niin edelleen. Tämä mahdollistaa helpomman viestinnän, työn jakamisen ja ongelmanratkaisuprosessin seurannan organisaation sisällä. 

Tiketöintijärjestelmät ovat yleisiä asiakaspalvelu-, IT-tuki- ja teknisen tuen tiimeissä, joissa on tarve tehokkaaseen ongelmanratkaisuun ja tehokkaaseen viestintään sekä asiakkaiden että työntekijöiden välillä. Järjestelmän avulla voidaan myös seurata vastausaikoja, hallita palvelutasoja (SLA) ja kerätä dataa, joka auttaa tehostamaan asiakaspalvelua ja kehittämään asiakaskokemusta.  

Tiketöinnin avulla voit… 
 • Tehostaa asiakaspalveluasi  
 • Hallita monikanavaiset kontaktit   
 • Yhdistää asiakastiedot oikeisiin kontakteihin kanavasta riippumatta  
 • Priorisoida ja resursoida asiakaspalvelua helposti  
 • Jakaa tietoa tiimin kesken tietämyskannassa  

Line Carrier Tiketti  

Line Carrier Tiketti on mahdollista hankkia lisämoduulina Contact Centeriin tai Mobiilivaihteeseen. Voit myös halutessasi käyttää sitä erikseen pelkkänä tiketöintijärjestelmänä.  

Tutustu Tikettijärjestelmään:

​Line Carrier Tiketti sisältää seuraavat ominaisuudet:  
 • Sähköpostien ja tikettien käsittely​  
 • Työjonot, tiimit​  
 • Palveluajat ​  
 • Valmiit vastaus- ja viestipohjat​  
 • Tunnisteet (tagit) kontaktien luokitteluun​  
 • Linkitetyt keskustelut​  
 • Muistiinpanot ja ilmoitukset​  
 • Tyytyväisyyskyselyt​  
 • Raportointi​  
 • Tietämyskanta 
 • Halutut kieliversiot ja kustomoitu ulkonäkö​  
 • Line Carrier tukipalvelut ​  
 • ​Lisäpalvelukanavia mm. Chat, WhatsApp Business, SMS, Facebook, Slack, Jira, Twitter 

Miksi tiketöinti on hyödyllistä? 

Tiketöintijärjestelmä on hyödyllinen monilla eri tavoilla. Se auttaa organisoimaan asiakaspalvelua järjestelmällisesti ja tekee tiimityöstä tehokkaampaa, helpottaa palvelutason ja laadun seurantaa sekä parantaa asiakaskokemusta tekemällä asiakaspalvelusta nopeampaa ja luotettavampaa. Tiketit auttavat organisaatiota järjestämään työtä ja varmistamaan, että kaikki asiakaspyynnöt pystytään käsittelemään tavoiteajassa. 

Tiketöinnin avulla monikanavaiset asiakaskontaktit voidaan käsitellä samassa näkymässä, yhdenmukaisesti ja nopeasti ilman tietokatkoksia. Tämä parantaa viestinnän tehokkuutta ja varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot tallennetaan ja ovat helposti saatavilla. Tietämyskannan eli tikettijärjestelmän oman sisäisen tietopankin avulla järjestelmään voidaan tallentaa kaikki asiakaspalvelussa tarvittava tieto nopeasti saataville asiakaspalvelijoiden käyttöön.  

Tiketöinnin avulla monikanavaiset asiakaskontaktit voidaan käsitellä samassa näkymässä, yhdenmukaisesti ja nopeasti ilman tietokatkoksia.

Tikettejä voidaan priorisoida tarpeen mukaan. Tiketeille voidaan määrittää tärkeysjärjestys tai kiireellisyystaso, jotta kiireellisimmät tiketit käsitellään ensin. Tarvittaessa tikettejä voidaan myös ohjata eri tukiryhmille tai asiantuntijoille, jotta ne saadaan ratkaistua nopeasti ja tehokkaasti. 

Järjestelmä mahdollistaa myös datan keräämisen, suorituskyvyn arvioinnin ja raportoinnin. Raportoinnin avulla voidaan tunnistaa toistuvia ongelmia, pullonkauloja ja kehityskohteita, jotta palvelua voidaan parantaa. 

Varaa demo ja tutustu Contact Centerin tiketöintiin 

Line Carrier Contact Center on sinulle, joka haluat tarjota asiakkaillesi nopeaa ja monikanavaista asiakaspalvelua helposti! Pilvipohjainen sovelluksemme soveltuu käyttöön monenkokoisille asiakaspalveluorganisaatioille. Yhdessä tiketöintimoduulin kanssa Contact Center tekee asiakaspalvelustasi tehokkaampaa kuin koskaan.  

Varaa demo ja tutustu Contact Centeriin, niin näet miten se toimii! 

Lue lisää asiakaspalvelun tehostamisesta