Hybridityö – mitä ottaa huomioon?

Artikkelit / Asiakaspalvelu / Yritysliittymät
Puhelinvaihteen hoidon ulkoistaminen vapauttaa yrityksen työntekijöiden ajankäytön ydinosaamiseen.

Moni yritys on koronan myötä tullut risteyskohtaan määritellessään uusia toimintatapoja, työtiloja ja työvälineitä. Ne yritykset, joille etätyö ei ennestään ollut tuttua, ovat kuluneen puolentoista vuoden aikana saaneet opetella asioita uudestaan. Uutta työnteon mallia kutsutaan hybridityöksi. Hybridityöllä tarkoitetaan työskentelymallia, jossa töitä tehdään sekä etänä että fyysisesti työpaikalla.

Yritysten työntekijöiden tekemien etätyöpäivien määrä on selkeästi kasvanut pandemiarajoitusten myötä niillä työikäisillä, jotka tekivät etätöitä keväällä 2021. Keväällä 2021 40 % etätöitä tekevistä työskenteli etänä vähintään 5 päivää viikossa eli käytännössä jatkuvasti. Sen sijaan ennen maaliskuuta 2020 näin paljon etätöitä heistä teki vain 5 %. Nyt etätöissä olevista yli puolet, 54 %, ei tehnyt etätöitä lainkaan ennen pandemiarajoituksia. (Lähde: Traficom)

Hybridityön vakiintumisen ja etätyöskentelyn lisääntymisen etuina pidetään muun muassa työmatka-aikojen lyhenemistä, työn tehostumista sekä työn ja vapaa-ajan välistä joustavuutta. Uuteen työskentelymalliin siirtyminen vaatii kuitenkin valmisteluita, jotta se voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta se tukee työntekoa sekä asiakaskokemusta, paikasta riippumatta. Line Carrier on toteuttanut yrityksille yhteydenpitoratkaisuja jo hyvän tovin, mutta mobiliteetti ja paikkariippumattomuus korostuvat tuotteissamme entistä enemmän.

Hybridityöskentelyn työvälineet

Työelämän standardit kirittävät yritysten kykyä tarjota laadukkaat, mutta itselleen kustannustehokkaat tietotyön edellytykset hybridityölle. Yrityksen sisäisen sujuvuuden lisäksi etätyön vaatimukset ulottuvat asiakasrajapintaan – asiakaspalvelujärjestelmät ja tavoitettavuus ovat myynnille ja asiakaspalvelulle avainasemassa. Hybridimallilla työskentelevä henkilöstö tarvitsee mukana kulkevat työvälineet.

Asioita, joita hybridityöskebtelyyn siirryttäessä tulee ottaa huomioon:

  • Ovatko yrityksesi toimitilat suunniteltu uuteen hybridimalliin? Omia merkittyjä työpisteitä ei ehkä enää tarvita kaikille, mutta sen sijaan tilat rauhalliseen keskusteluun ja kokouksiin osallistumiseen tarvitaan tiimityöskentelyyn sopivia tiloja.
  • Ovatko työntekijäsi tavoitettavissa? Pöytäpuhelimet, toimistoajat ja yksikanavaisuus ovat mennyttä aikaa. Asiakkaat toivovat tavoittavansa yrityksesi kellonajasta ja kanavasta riippumatta.
  • Ovatko yrityksesi työntekijöiden yhteydet kunnossa? On tärkeää, että yhteydet toimivat myös mobiilisti. Varmista, että yrityksesi työntekijöillä on toimivat puhe- ja datayhteydet. Se takaa sujuvan työskentelyn myös toimiston ulkopuolella.
  • Miten työnkulku pysyy yhtenäisenä myös yrityksen kasvaessa? Moni sovellus ja sopimus on melko staattinen ja ei yllä omien rajojensa yli. On tärkeää löytää skaalautuvat ja toisiinsa integroituvat työvälineet, jotta tiimit voivat tehdä yhteistyötä nyt ja huomenna. Tiedostonhallinta on hyvä siirtää paikallisilta levyiltä pilveen, tiimityösovellusten tulee olla toimintavarmoja ja skaalautuvia ja ratkaisusopimusten joustavia.
  • Miten hallitset yhteydenpitoratkaisuista syntyviä kustannuksia? Paikkariippumattoman työn lisääntyessä kuuluvuusalueiden vaihtelevuus korostaa merkitystään. Yhteydenpidon tarpeet monimutkaistuvat, ja moni yritys lähtee haalimaan ratkaisuja eri palveluntarjoajilta. Kustannukset voivat herkästi pompata kattoon ja laskuja on vaikea paikantaa. Keskitä ratkaisut yhdelle palveluntarjoajalle.
  • Miten pitäydyt tarpeellisessa? Digiähky on ihan oikea ilmiö myös työpaikalla. Tietotyöläinen pysyy tehokkaana, kun työvälineitä ei ole liikaa ja työnteko ei huku välineiden sekamelskaan.
Hybridityö sujuu, kun yhteydet ja ovat kunnossa.

Kaikki yhteydenpitopalvelut yhdestä paikasta

Me Line Carrierilla pyrimme siihen, että asiakasyrityksemme, pieni tai iso, kasvava tai henkilöstömääriään pienentävä, löytää yhteydenpidon ratkaisut ja asiakaspalvelun järjestelmät yhdeltä toimijalta – meiltä.

Yrityksemme keskiössä on tarjota asiakasyrityksellemme edellytykset parempaan asiakaskokemukseen. Kun tavoitettavuus, monikanavaisuus, asiakaspalvelujärjestelmät, sisäinen yhteydenpito, tiimityö ja niistä syntyvät kustannukset ovat hanskassa, yrityksellä on puitteet kasvaa ja kukoistaa myös hybridimallilla. Ja kun asiakasyrityksen oma henkilöstö ei riitä, sisaryrityksemme tuottaa ulkoistetun asiakaspalvelun ja vaihteenhoidon resurssit. Kätevää, eikö totta?

Vähemmän päästöjä, tehokkaampaa työskentelyä

Etätyöskentely on tullut tutuksi koko konsernissamme. Toukokuussa 2021 teetimme emoyhtiömme SFG Yhtiöiden sisäisen kyselyn henkilöstömme työmatkatottumuksista ja niiden muutoksista koronaepidemian myötä.

Vastauksia kyselyyn kertyi noin 195-päiseltä henkilöstöltämme yhteensä 59 kappaletta. Mittasimme tehtyjen kodin ja työpaikan välisten matkojen määrien muutosta ja liikennepäästöjä sekä työajalla matkustamisen muuttumista.

59 vastaajan työmatkatottumusten ja niiden muutosten perusteella koko henkilöstömme säästi keskiarvoisesti 1546 kilogrammaa hiilipäästöjä vähentyneillä työmatkoillaan viikossa. Jos sovelletaan keskiarvoista päästöjen vähenemistä maaliskuun 2020 ja 2021 väliselle ajalle, ovat konsernin vähentyneet hiilipäästöt noin seitsemän tonnia. Jos joku voi kriisistä kiittää, on se kenties luonto.

Asiakkaidemme kannalta on mielenkiintoista huomata, kuinka erityisesti asiakasyritysrajapinnassa työskentely on tehostunut etätöiden myötä. Kyselyn perusteella konsernimme työntekijöiden matkustaminen työajalla esimerkiksi tapaamisiin ja palavereihin väheni yhteensä 89 tunnista 12 tuntiin viikossa. Työajalla matkustaminen on vähentynyt siis 86,5 %, joka tarkoittaa noin 1,3 tehokasta työtuntia lisää työntekijän viikkoon, joka aiemmin kului paikasta toiseen siirtymiseen.

Line Carrierilla työnkulku varmistetaan konsernin yhteisellä Teams-tiimityöllä. Työntekijöillä on tarpeisiinsa istuvat laitteet sekä kuuluvuusalueisiinsa sopivat mobiililiittymät. Sisarityksemme DialOk ja Avaca käyttävät Line Carrierin omaa asiakaspalvelulle suunniteltua palvelualustaa ja Contact Center -asiakaspalvelujärjestelmää. Työ on paikkariippumatonta ja helppoa – nyt kuuluu!

Tutustu Line Carrierin hybridityön mahdollistavaan palvelutarjontaan ja ota yhteyttä.

Lue lisää artikkeleita