Johdatus etätyön tietoturvaan – Tarjoa luotettava mobiiliverkko etä- ja hybridityöhön

Artikkelit / Operaattoripalvelut / Yritysliittymät
etätyön tietoturva

Etätyö ja hybridityö on ollut jo muutaman vuoden ajan tukevasti osa monien työntekijöiden ja yritysten arkea. Etätöitä voidaan tehdä niin kotona, loma-asunnoilla kuin vaikkapa matkoilla.

Etätyö tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta, mutta samalla työnteko siirtyy toimiston tietoverkoista työntekijöiden henkilökohtaisten kotiverkkojen ja mobiiliverkkojen varaan. Tämän asettaa uusia haasteita yritysten tietoturvan suhteen.

Kuinka varmistaa tietoturvallinen työskentely toimiston ulkopuolella? Tässä artikkelissa johdattelemme sinut etätyön tietoturvan perusteisiin.

Mistä etätyön tietoturvariskit syntyvät?

Monesti kuulee sanottavan, että suurin tietoturvariski ei ole teknologia, vaan sen käyttäjä. Sanonta pitää kutinsa, sillä monesti inhimillinen tietämättömyys tai huolimattomuus voi olla ratkaiseva tekijä tietoturvaloukkauksen tapahtumisessa. Turvallisinkaan teknologia ei riitä, mikäli sen käyttäjät suhtautuvat tietoturvaan välinpitämättömästi tai eivät ole tietoisia tietoturvariskeistä.

Monesti inhimillinen tietämättömyys tai huolimattomuus voi olla ratkaiseva tekijä tietoturvaloukkauksen tapahtumisessa

Etä- ja hybridityössä riskejä syntyy esimerkiksi siitä, että työtietokoneet ja -laitteet liikkuvat toimiston ulkopuolella, usein paikoissa, joista työnantaja ei välttämättä ole täysin tietoinen. Julkisten Wi-Fi-verkkojen käyttäminen työtietokoneella synnyttää tietoturvariskejä.

Työtä saatetaan tehdä julkisilla paikoilla esimerkiksi kahvilassa tai junassa, jossa arkaluonteisia tietoja voi päätyä sivustakatsojien nähtäväksi.

Laitteiden hallinta etätyössä on toimistolla tehtävää työtä haastavampaa. Henkilöstön kiusaus käyttää työtietokoneita ja -laitteita henkilökohtaisiin asioihin vapaa-ajalla tai asentaa omia ohjelmistoja tietokoneille voi olla suuri.

Myös kotiverkon puutteellinen suojaaminen altistaa tietoturvariskeille. Jos organisaatio ei ole ajan tasalla henkilöstön käyttämistä laitteista, voi arkaluonteisia tietoja jäädä pyörimään käytöstä poistuneilla laitteilla henkilöstön kotien kaappeihin tai päätyä asiattomiin käsiin.

Henkilöstön tietoturvakäytännöt kuntoon

Tietoturvallisen etä- ja hybridityön tärkein tekijä on henkilöstön kouluttaminen yrityksen tietoturvakäytännöistä ja käytäntöjen toteutumisen valvominen.

Yhtenäiset ja selkeästi henkilöstölle viestityt tietoturvakäytännöt edistävät tietoturvan toteutumista arjen työssä myös etäkonttorilla.

Määritä selkeät ohjeet tietoturvakäytännöistä, kuten salasanavaatimuksista, käytettävistä laitteista ja tiedon jakamisen säännöistä. Näiden ohjeiden tulisi olla helposti saatavilla ja ymmärrettäviä kaikille työntekijöille, ja niitä on hyvä päivittää säännöllisesti.

Tarjoa kattavaa tietoturvakoulutusta työntekijöillesi. Koulutuksen tulisi kattaa tietoturvaohjeistukset, mahdolliset uhat ja parhaat käytännöt tietoturvariskien minimointiin. Aktiivinen koulutus auttaa työntekijöitä ymmärtämään tietoturvan merkityksen ja kuinka noudattaa organisaation asettamia käytäntöjä.

Luo organisaatiokulttuuri, joka korostaa tietoturvatietoisuutta. Kannusta työntekijöitä raportoimaan epäilyttävistä tilanteista ja huomaamaan tietoturvariskit. Säännölliset muistutukset, tiedotteet ja tietoturvatestaus voivat auttaa pitämään tietoturvan mielessä kaikilla työntekijöillä.

Teknologia auttaa pitämään huolta tietoturvasta

Vaikka käyttäjä on yksi tärkeimmistä tietoturvaa ylläpitävistä tekijöistä, on tietenkin myös teknologialla suuri rooli turvallisen työskentelyn varmistamisessa etä- ja hybridityössä.

Määrittele selkeät käytännöt yrityksen laitteiden hallintaan ja varmista, että henkilöstön laitekannan tietoturvasta pidetään huolta. On tärkeää, että yrityksen tietohallinnolla on selkeä käsitys henkilöstön käytössä olevista laitteista ja niiden tietoturvasta.

Säännölliset ohjelmistopäivitykset, palomuurit ja virustorjuntaohjelmistot, turvalliset salasanojen hallintakäytännöt sekä vanhojen laitteiden tietoturvallinen kierrätys kuuluvat tietosuojan perusteisiin.

Tarjoa henkilöstöllesi luotettava ja vakaa mobiiliverkko

Line Carrierin tavoitteena on tarjota yritysasiakkaillemme mahdollisuus luotettavaan, katkeamattomaan kommunikaatioon paikasta ja ajasta riippumatta.

Olemme Suomen ainoa operaattori, joka tarjoaa yritysliittymät kaikkiin kolmeen matkapuhelinverkkoon Suomessa. Sen ansiosta voimme tarjota mobiililiittymiä, jotka varmistavat katkeamattoman kuuluvuuden etä- ja hybridityössä missä ikinä henkilöstösi liikkuukaan.

Line Carrierin tupla-SIM -ratkaisulla voit käyttää kahta SIM-korttia kahdesta erillisestä mobiiliverkosta, yhdellä ulospäin näkyvällä puhelinnumerolla. Kattavan mobiiliverkon ansiosta voit huolehtia, että henkilöstösi tekee töitä aina turvallisesti työnantajan tarjoamalla yhteydellä.

Multi SIM kahden verkon ratkaisu infografiikka2

Saat aina parhaan kuuluvuuden, sillä käytössäsi on kaksi mobiiliverkkoa samassa puhelimessa. Kun puhelin on ensisijaisen liittymän kuuluvuusalueen ulkopuolella, saapuvat puhelut voidaan soitonsiirron tai tavoitettavuusketjun avulla ohjata toiselle SIM-kortille. Näin voit varmistaa aina parhaan kuuluvuuden henkilöstöllesi missä ja milloin vain.

Lue myös artikkelimme Kuuluvuuden ja datansiirron varmistaminen poikkeustilanteessa – pidä bisnes pyörimässä Multi-SIM -ratkaisulla 

Lue lisää