Vahanen Monitoring Services Oy – varmennettu datansiirto kolmen verkon ratkaisulla

Vahanen Monitoring Services

Toimitimme Vahanen Monitoring Services Oy:lle kolmen verkon ratkaisun.

Vahanen Monitoring Servicesin palvelut ohjaavat kohti hyvinvointia kiinteistöissä. Palvelut auttavat asiakkaita rakentamaan kiinteistöilleen vastuullisempaa, turvallisempaa ja terveellisempää elinkaarta. Vahanen Monitoring Services varmentaa kiinteistön kokonaisuuden optimaalisen toiminnan.

Tarjottavia palveluita ovat mm. Energianhallintapalvelut, Etähallinta- ja olosuhdepalvelut, Energiavalvoja™ palvelut, Vahanen Monitori (IOT) palvelut sekä Huoltokirjapalvelut. Vahanen Monitori on älykäs ja järjestelmäriippumaton alusta, jolla voi seurata ja johtaa kiinteistöjen ylläpitoa ja energiatehokkuutta.

Vahanen Monitoring Servicellä on kiinteistöihin asennettuna tuhansia vedenkulutuksen etäluentaan tarkoitettuja tiedonkeruulaitteita, joihin on etäyhteyttä ja datan lähettämistä varten asennettu eri puhelinoperaattoreiden SIM-kortteja koneliittymiä varten.

Ongelmaksi on kuitenkin usein tullut huono verkko, eli SIM-kortin data ei kulje verkon toimimattomuuden takia. Ja tämä on usein huomattu vasta sen jälkeen, kun SIM-kortti on jo asennettu tiedonkeruulaitteeseen. Tiedonkeruulaitteet asennetaan kiinteistöjen päävesimittarien yhteyteen, eli teknisiin tiloihin ja usein nämä tilat sijaitsevat kellareissa, joissa verkon voimakkuus eri operaattorien välillä voi vaihdella.

Oletko kiinnostunut M2M -laiteliittymistä? Lue artikkeli M2M-liittymät yrityksille

Tehokkuutta ja säästöjä toimintaan


Ratkaisu löytyi Line Carrierin Business Mobile palvelusta, jossa liittymän voi valita kolmesta eri verkosta.

”Tiedonkeruulaitteen asentaja voi nyt paikan päällä asennustyön yhteydessä testata eri verkkojen kuuluvuudet helposti omalla puhelimellaan ja aktivoida tiedonkeruulaite toimimaan parhaalla vaihtoehdolla, jotta datan siirtyminen Vahanen Monitori-järjestelmään on taattu ja data siirtyy ilman katkoksia”, kertoo Vahanen Monitoring Services Oy:n toimitusjohtaja, Sami Päivärinta.

Data kulkee nyt tiedonkeruulaitteelta Vahanen Monitori-järjestelmän energiajohtamisen osioon ilman katkoksia ja yhteydet toimivat varmemmin. Ja mikäli valitun operaattorin verkko kohteessa jostain syystä heikkenee, niin Line Carrierin ratkaisussa tilalle voidaan vaihtaa helposti toimivampi verkkoyhteys.

Line Carrierilla ymmärrettiin ja sisäistettiin meidän ongelmamme ja löydettiin siihen juuri oikea ratkaisu, joka on yhteistyömme tärkein asia. Lisäksi asiakaspalvelu ja henkilöstömme koulutus uuden palvelun käyttöönottoon ovat olleet erinomaisella tasolla. Jatkossa kaikkiin uusiin kohteisiimme valitaan Line Carrierin ratkaisu.


Nyt tiedonkeruulaitteen asennuksen yhteydessä voidaan valita kolmen operaattorin verkoista, aina parhaiten juuri siinä kohteessa toimiva yhteys. Tämän Line Carrierin kanssa toteutetun ratkaisun ansiosta asentajat välttyvät nyt turhilta kohdekäynneiltä heikon tai kokonaan toimimattoman yhteyden korjaamiseksi. Tämä on tuonut tehokkuutta ja säästöjä toimintaan.

Asiakkaan tarpeita kuunnellaan

”Line Carrierilla ymmärrettiin ja sisäistettiin meidän ongelmamme ja löydettiin siihen juuri oikea ratkaisu, joka on yhteistyömme tärkein asia. Lisäksi asiakaspalvelu ja henkilöstömme koulutus uuden palvelun käyttöönottoon ovat olleet erinomaisella tasolla. Jatkossa kaikkiin uusiin kohteisiimme valitaan Line Carrierin ratkaisu”, kertoo Sami Päivärinta.

TTI talous web

Taloudelliset hyödyt

Asentajien turhat kohdekäynnit ovat vähentyneet, tämä tuo kustannussäästöjä.  

TTI tehokkuus web

Tehokkuutta toimintaan

Toimivan verkon valinta ja vaihtaminen on helppoa,
tämä tuo tehokkuutta toimintaan.