Yhteishenki, kollegoiden tuki ja joustavuus erottuvat henkilöstökyselyssä 

Artikkelit / Töissä meillä
Työhyvinvointi Kysely Line Carrier

Line Carrierin ja sisaryhtiömme DialOk:n henkilöstö arvostaa työpaikalla hyvää yhteishenkeä, kollegoiden tukea ja työn joustavuutta, käy ilmi henkilöstökyselystä. SFG yhtiöt -konsernin HR Manager Emmi Ajanto kertoo, että konsernin arvot näkyvät työpaikan arjessa monin tavoin. 

”Meidän arvomme arvostus, luottamus ja vastuullisuus näkyvät päivittäisessä työarjessa. Työkaveria kunnioitetaan, tuetaan ja kohtaamme toisemme inhimillisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Kun tällaiset perusasiat ovat kunnossa, niin sitä kautta toteutuu luonnollisesti myös neljäs arvomme tuottavuus. Kun itse voi hyvin ja on sitoutunut työyhteisöönsä, niin haluaa tuottaa hyvinvointia myös muulle työyhteisölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille”, Ajanto sanoo.  

Kansikuvassa yksi toimistokoiristamme, Lilo.

Henkilöstökyselyn tulokset nousujohteisia 

Neljä kertaa vuodessa toteutettavassa henkilöstökyselyssä mitataan henkilöstön hyvinvointia erilaisilla väittämillä. Viimeisimmässä kyselyssä etenkin yhteishenkeä, tukea ja joustavuutta koskevat tulokset erottuivat erityisen positiivisina. 

  • Työpaikallamme on hyvä yhteishenki 3,63/4 
  • Saan tarvittaessa tukea ja apua työkavereiltani 3,70/4 
  • Meillä pyritään puolin ja toisin joustamaan erilaisissa tilanteissa 3,72/4 

”Meillä henkilöstökysely toteutetaan neljä kertaa vuodessa eri aihealueilla ja nyt vuorossa oli työyhteisö ja hyvinvointi. Olen todella iloinen näistä tuloksista. Meillä on vertailudataa kolmelta vuodelta ja koko konsernin tulosten osalta trendi on nousujohteinen jokaisessa väittämässä.” 

”Sanoisin, että johtamisessa ja meidän rakenteissamme avainasemassa on joustavuus, minkä toteutuminen tulee henkilöstökyselyssäkin loistavasti esille. Konkreettisesti se näkyy esimerkiksi erilaisina työajanjoustoina sekä yksilöllisten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden huomioimisena työtehtäviä suunniteltaessa. Joustavuuden osalta tärkeintä on molemminpuolinen luottamus ja arvostus.” 

Toimiva perusarki on työhyvinvoinnin avain 

Neljä kertaa vuodessa toteutettava henkilöstökysely tarjoaa vertailudataa siihen, miten henkilöstön työhyvinvointi kehittyy pitkällä aikavälillä. Emmi Ajannon mukaan tärkeintä on panostaa toimivaan perusarkeen.  

”Haluamme kartoittaa porukkamme näkemyksiä usein ja varmistaa, että olemme oikealla polulla. Näkemys siitä tulee toki ennen kaikkea esiin perusarjen toiminnoissa. Henkilöstökysely on mielestäni väline, jolla todennetaan jo tiedossa olevat asiat ja sieltä ei saisi nousta esiin suuria yllätyksiä. Tarkoitus on toimia aina etupainotteisesti ja kehittää asioita jatkuvasti yhdessä työyhteisönä.” 

Lue lisää Line Carrierin arvoista ja henkilöstöstä:

Lue myös